Advisory Board

Ekstern sparring er essentiel, når der skal træffes store beslutninger i en virksomhed.

I virksomheder, der enten ikke er store nok eller er klar til en bestyrelse...

...er et advisory board ofte en god idé.

Stor erfaring

Med et advisory board får du nemlig mulighed for at samle en håndfuld virksomhedsbyggere, der kan rådgive dig om de ting, du måske ikke er helt skarp på selv, men som de har års erfaring med.

Derudover slipper du for de juridiske spidsfindigheder, som der følger med en bestyrelse.
START ET ADVISORY BOARD

Man undgår at stå alene med mange overvejelser.

360 graders løbende sparring om alt fra økonomi til teknologi, produkt, finansiering, vækst, den daglige ledelse, bestyrelsen mm.
Vi sikrer at der formuleres en uformel advisory board aftale til forventningsafstemning og fortrolighed mm.

Fastlæg herunder en mødefrekvens f.eks. af 6-8 gange årligt

Præcisér evt. de enkelte medlemmers ansvarsområder, arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser.

Konstituér boardets formand og næstformand, som kan repræsentere boardet udadtil, sikre mødeindkaldelser, mødedagsordener, mødestyring, referater, opfølgninger, opfyldelse af fælles mål og forpligtelser.

EN DEL AF PROCESSEN

Sådan arbejder vi

STEP 1

Vores koncept starter altid med et nedslag i virksomhedens økonomiske fundament via en gennemgang af den økonomiske situation (budget, KPI, økonomiske performance, balance)

STEP 2

Med udgangspunkt i den økonomiske performance kigger vi efterfølgende på den driftsmæssige performance (salg, indkøb, produktion, produkt, ledelsesstil)

STEP 3

Når der er overblik over såvel den økonomiske og den driftsmæssige performance, er det tid til at kigge ind i fremtiden og få sat hjørneflagene for hvor virksomheden skal hen. Her kigger vi på strategi, kulturkonkurrencesituationen i markedet, konkurrenterne.
Der afholdes 6 faciliterede møder p.a. hvor den samme facilitator vil være tovholder på møderne, sikre at evt. ressourcepersoner deltager og sikre en effektiv eksekvering af møderne.

Pris pr. kvt. kr. 10.000 eksl. moms

Møller Partners

Vi stræber efter at være den bedste danske partnerbasseret rådgivningsvirksomhed, der klæder vores kunder bedst på til at løse de lokale og nationale problemer som små og mellemstore virksomheder bokser med i dagligdagen.
START DIN RÅDGIVNING HER
mapcalendar-fullfunnel linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram