Rådgivning

Selvom du/i har en bestyrelse eller et Advisory Board, kan der være opgaver som rækker ud over de opgaver som bor i disse.

Derfor tilbyder Møller Partners en række Deep Dives

Vores erfaring viser, at opgaverne kan kategoriseres indenfor 3 områder:

Økonomi

Vi kigger dybt i alle tal; årets resultat defineret som; afkastningsgrad, overskudsgrad, egenkapitalens forrentning, dækningsgrad, aktivernes omsætningshastighed, soliditetsgrad og likviditetsgrad.

Når du driver virksomhed, er det vigtigt for os, at vi i fællesskab har et komplet overblik over din økonomi.

Overblikket over din/jeres økonomi giver os et styringsværkstøj i forhold til din/jeres udvikling. For eksempel giver det svar på:
Har I råd til nye investeringer?
Er der økonomiske poster, som er for høje eller lave?
Passer lønniveauet til indtægter og omsætning?
Det er desuden vigtigt at have en fortrolighed med dine nøgletal vigtigt, når vi taler med bank, investor, revisor eller andre fra den finansielle sektor.

Her bliver din virksomhed anskuet gennem nøgletal, og det kvalificerer din dialog, når du ved, hvad der ligger i de enkelte tal og begreber.

Drift

Der er mange aspekter forbundet med virksomhedsdriften, og det kan ofte virke som en uoverskuelig jungle af muligheder, forpligtelser og ansvar - specielt hvis din virksomhed endnu ikke er særligt veletableret.

Hvordan får du finansiering, hvordan optimerer du din produktion, hvordan laver du en hjemmeside og hvordan er det lige det er, man holder styr på sine pengestrømme?
Disse spørgsmål og mange flere er det, som vi i Møller Partners dykker ned og finder løsninger til. 

Virksomhedsdriften er i høj grad relateret til den operative del af virksomheden, fordi mange af de områder vi behandler her, er beslutninger og opgaver og du/ skal arbejde med på daglig basis.

Strategi

En strategi viser i bund og grund hvor en virksomhed vil hen. En god strategi fortæller også hvordan der skabes konkurrenceevne, og derfor er en god strategi underbygget af både strategiske analyser og af økonomiske analyser. 

Herudover er det naturligvis også nødvendigt at strategien er implementeret, således at medarbejderne forstår strategien, tager ejerskab over strategien og efterlever strategien.

Der findes ikke to virksomheder som er nøjagtig ens. Derfor skræddersyer vi altid strategiarbejde for den enkelte kunde i tæt dialog med ledelsen. 
Her drøfter vi eksempelvis hvilke økonomiske modeller der synes at være de rigtige for netop jer med udgangspunkt i jeres nuværende økonomirapportering, hvilke økonomiske analyser der vil blive brug for og hvordan en strategi skal implementeres såsom ved brug af forandringsledelse mv. 

Herefter sammensætter vi det bedst egnede team, hvilket kan bestå af en statsautoriseret revisor med baggrund som CFO og personalechef, en strategisk ekspert og eventuelt øvrige relevante eksperter. Vi hjælper også med at indrette jeres økonomirapportering så det sikres at der løbende kan følges op på om den forventede indtjening realiseres.
En strategisk analyse består af en analyse af virksomhedens formåen, markedsposition og værdikæde, kan bestå af mange elementer. 

Det kunne være en klassisk analyse af de interne forhold og af virksomhedens eksterne forhold, som til sidst samles i en SWOT-analyse. 

Det kunne også være en mere moderne tilgang med brug af Business Model Canvas til analyse af virksomheden som den ser ud i dag, inden vi tager hul på Playing 2 Win for at skabe den vindende platform for fremtiden.

Altid engageret og realistisk

Vores konsulenter tager altid udgangspunkt den konkrete situation virksomheden stor i, og bruger derfor én af mange modeller fx Bostonmodellen, Porters Five Forces, De 7 Sér, værdikædeanalyse. Hvilke modeller der bør anvendes, afhænger altid af den konkrete situation.
START DIN RÅDGIVNING HER

Møller Partners

Vi stræber efter at være den bedste danske partnerbasseret rådgivningsvirksomhed, der klæder vores kunder bedst på til at løse de lokale og nationale problemer som små og mellemstore virksomheder bokser med i dagligdagen.
START DIN RÅDGIVNING HER
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram